Nasza Szkoła jest "otwarta" od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 - Serdecznie Zapraszamy!!!

zs2.sekretaria@gmail.com

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Budynek Zespółu Szkół Nr 2

Idealny dojazd, centrum miasta przy głównej ulicy. Obok duży parking, Biblioteka i Posterunek Policji...

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Spotkanie w Werder

Pamiątkowe zdjęcie z międzynarodowej wyprawy z naszymi kolegami i koleżankami z niemieckiej szkoły w Werder

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Szkoła na "5"!

Nasza szkoła jest OK.. a najlepszy zawód tylko z nami!

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Boisko "Orlik"

Od października 2011 roku zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na nowych boiskach kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik"...

modul by : camp26

Konkurs europejski

W środę, 10 kwietnia w Nowym Tomyślu odbył się kolejny finał powiatowego konkursu pt. „Jak Unia Europejska zmienia moje otoczenie/szkołę/miasto/gminę?” organizowanego przez posła Jakuba Rutnickiego. Honorowy patronat nad konkursem objęła europosłanka Sidonia Jędrzejewska.

W finale udział wzięło 4 uczestników z Nowego Tomyśla oraz Zbąszynia. Każdy z nich przygotował wyczerpującą prezentację głównie na temat swojej gminy. Cześć uczestników skupiła się też na projektach realizowanych w ich szkołach. Dzięki temu uczniowie mogli dostrzec, że środki płynące z unii są bardzo blisko nich i umożliwiają im realizację wielu ciekawych przedsięwzięć.

Wszystkie prezentacje stały na bardzo wysokim poziomie, a przed jury trudne zadanie wyłonienia najlepszej osoby.

Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Wilk z klasy I Technikum Ekonomicznego, której serdecznie gratulujemy.

 

„NiE ŁaM PrAwA – znaj swoje prawa i szanuj prawa innych.”

Uczniowie Technikum Ekonomicznego wzięli udział konkursie pod hasłem  „NiE ŁaM  PrAwA”,który odbył się 26 marca. Celem konkursu zorganizowanego przez ZS nr 2 w Nowym Tomyślu wspólnie z Komendą Powiatową policji jest kształtowanie i promowanie właściwych postaw i zachowań wśród młodzieży. Test składał się z 15 pytań dotyczących praw człowieka, a także organizacji międzynarodowych stojących na straży tych praw.

Najlepsze wyniki w etapie szkolnym uzyskali i zakwalifikowali się do finałowego etapu:

  1. Dawid Figlarek kl. III TDE,
  2. Marek Michałowski kl. III TDE,
  3. Jacek Małycha kl. II TDE.

Finał konkursu  odbył się 09.04.2013 w Nowym Tomyślu. Tutaj uczniowie z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotomyskiego zmagali się z testem wielokrotnego wyboru, a także mieli do wykonania plakat z logo konkursu „NiE ŁaM  PrAwA. – znaj swoje prawa i szanuj prawa innych”.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

 

 

Profilaktyka

Dzień 7 kwietnia jest obchodzony jako,, ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA’’. Jednocześnie ten dzień  rozpoczyna w szkołach MIESIĄC ZDROWIA.

W tym okresie kładzie się szczególny nacisk na promocję zdrowego stylu życia, oraz na motywację młodych ludzi na podejmowanie zachowań, które sprzyjają zdrowiu. Jest to dobra okazja do podsumowania realizowanych programów i akcji prozdrowotnych na terenie placówki.

W związku z tym w naszej szkole 10.04.2013 odbędzie się spotkanie z terapeutą ds. uzależnień Panem Grzegorzem Nawrotem we wszystkich klasach.   W czasie tego spotkania zostanie zrealizowany program, w którym kładzie się główny nacisk na uczenie się takich umiejętności życiowych, które pozwolą zmniejszyć ryzyko wejścia na drogę uzależnień.Dla klas będzie też ogłoszony konkurs na wykonanie plakatu promującego trzeźwość, oraz napisanie pracy w formie listu, fraszki, opowiadania, które ukazywałyby problemy wynikające z nadużywania alkoholu i zachęcały do abstynencji.Również  12.04.2013 dla nauczycieli odbędzie się pogadanka dotycząca profilaktyki w dziedzinie uzależnień a 22.05.2013 odbędzie się w szkole spotkanie dla rodziców, na którym także Pan Grzegorz Nawrot odniesie się do problemu uzależnień młodzieży.Dla rodziców i nauczycieli są przygotowane ulotki, ciekawe broszury profilaktyczne wydane przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

 

Strojenie Grobu Pańskiego

W Wielki Wtorek tj. 26 marca 2013 roku,  uczeniowie klasy I Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu pod kierownictwem wychowawczyni, pani Joanny Przybyły oraz pani Bernadety Lejwody, spędziły całe przedpołudnie w Kościele Zbąszyńskim pracując nad budową Grobu Pańskiego. Uczniowie Technikum oraz Szkoły Zawodowej  wraz z nauczycielkami ustroiły Grób Pański z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Nad całą pracą czuwał ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski oraz ksiądz Marek Krysmann.

Pomysł przygotowania grobu wraz z uczniami zapoczątkował ks. Marek Krysmann w zeszłym roku szkolnym. Wtedy maturzyści mieli pomysł, jak ma wyglądać Grób Pański. W tym roku Ksiądz Krysmann miał już wstępną wizję i pomysł, w jakim charakterze będzie utrzymana tematyka wystroju kościoła na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy. Zaproponował na lekcji religii, by to właśnie klasa I  przystroiła Grób Pański, a uczniowie z wielką ochotą przyjęli propozycję. W czasie zajęć uczennice przygotowały wstępny szkic projektu, a później wizualizację, którą ks. Krysmann zaakceptował. Z dostarczonych materiałów uczniowie starali się uformować grotę, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa do grobu.

Ich zaangażowanie i poświęcenie czasu  zostało nagrodzone. Wszyscy obecni w przygotowaniach byli pod wrażeniem pracowitości klasy i pomysłów, jakie mieli uczniowie.

 

 

 

Obchody Światowego Dnia Wody w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu

Woda-źródłem życia”

W związku z corocznie obchodzonym w  marcu Światowym Dniem Wody, nasza szkoła w dniu 21marca postanowiła włączyć się w tę akcję. Był to jednocześnie doskonały pomysł spędzenia w nieco inny sposób pierwszego Dnia Wiosny.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali „wodny” korowód , który rozpoczął się w ZS Nr2 i przeszedł ulicami miasta do Domu Katolickiego. Każdy z jego uczestników niósł niebieski balonik- symboliczną kroplę wody oraz wcześniej wykonane na lekcjach wychowawczych transparenty z hasłami promującymi oszczędne wykorzystanie wody. Do akcji została  zaproszona młodzież z Gimnazjum w Zbąszyniu, która wykonała plakaty okolicznościowe oraz przyłączyła się do korowodu.

Zanim uczniowie udali się do Domu Katolickiego, ustawili się w centrum miasta na rynku  w symboliczną kroplę wody i wykrzyczeli główne hasło imprezy: Woda-źródłem życia. W Domu Katolickim na uczestników korowodu czekały dalsze atrakcje. Pierwszą z nich była przygotowana przez panią Urszulę Wilkońską prezentacja multimedialna Woda- źródłem życia, która przybliżyła słuchaczom  niezwykle ważną rolę, jaką odgrywa woda  w codziennym życiu każdego mieszkańca Ziemi. Uczestnicy spotkania poznali przyczyny, mechanizmy i skutki powstania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym. Na spotkaniu obecni byli także pan wiceburmistrz Zbąszynia Marek Orzechowski, dyrektor Gimnazjum w Zbąszyniu pani Maria Leśnik i dyrektor ZS Nr2 pan Marek Furman .Gościem specjalnym był kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu pan Jędrzej Tratwal, który poprowadził wykład na temat Gospodarka wodna i ściekowa w gminie Zbąszyń.Pan Tratwal zapoznał zebranych z  systemem zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym wody od ujęcia do kranu konsumenta. Przedstawił rolę właściwego zagospodarowania ścieków, które stanowią główne zanieczyszczenie naszych zasobów wodnych.Pan Marek Orzechowski opowiedział o zmianach stanu jakości wody w naszym jeziorze i rzece oraz wyzwań stojących obecnie przed każdym z nas, a dotyczących ochrony życia ludzkiego przed skutkami wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń obecnych w wodzie.

Atrakcją tego dnia okazał się przeprowadzony wśród publiczności konkurs tematyczny, dotyczący wcześniej omawianych zagadnień. Słuchacze wykazali się dużą wiedzą na temat racjonalnego wykorzystania wody. Pomysłodawcą i koordynatorką imprezy była pani Renata Knop, która poprowadziła spotkanie. Mamy nadzieję, że taka akcja wpisze się na stałe w kalendarz imprez naszej szkoły.

 

Podsumowanie projektu

UCZNIOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU PREZENTUJĄ NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA:

TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

19 marca 2013, w Brodach koło Lwówka odbyła się Komisja rolnictwa  i ochrony środowiska powiatu nowotomyskiego, którą prowadził jej przewodniczący pan  Szymon Staśkiewicz. Poza gośćmi honorowymi: starostą powiatu nowotomyskiego Andrzejem Wilkońskim, jego zastępcą oraz radnymi z powiatu. Do udziału w obradach komisji zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły wraz z dyrektorem panem Markiem Furmanem oraz opiekunkami projektu panią Urszulą Wilkońską i Magdaleną Szulc.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia dotyczące wdrażania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w powiecie nowotomyskim.

Uczniowie pod kierunkiem swoich opiekunek przez okres kilku miesięcy pracowali na zajęciach w ramach pilotażowego projektu przygotowanego przez Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, którego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Zadaniem uczestników projektu było prowadzenie badań w zakresie pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej. W trakcie zajęć nabyli umiejętności i wiadomości dotyczące m. in. : wpływu ciepła na panel słoneczny, określenie wydajności paneli słonecznych wywołany cieniem innych obiektów, wpływu kąta padania promieni słonecznych na panele fotowoltaiczne, charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych połączonych równolegle i szeregowo, określenie ile łopat najlepiej użyć w turbinie wiatrowej, badanie kształtów łopat dla optymalizacji uzyskania maksymalnej mocy, określenie szybkości wiatru na ilość energii dostarczanej przez turbinę wiatrową, sprawdzanie kierunku wiatru na ilość energii dostarczanej przez turbinę wiatrową, budowanie farm wiatrowych, wykorzystanie energii wiatru do wytwarzania wodoru. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się prezentacja kamery termowizyjnej, dzięki której można m.in. dokonać trafnych ocen termoizolacyjności budynków, a tym samym zaoszczędzić energię.

Więcej: Podsumowanie projektu

 

Umiemy wykorzystywać odpady

Uczestnicy realizowanego projektu OZE  odwiedzili zakłady „Wexpool” w Dąbrówce Wlkp.

Zwiedziliśmy  firmę i krok po kroku obserwowaliśmy wędrówkę odpadów dostarczanych transportem samochodowym. Poznaliśmy etapy ich przemieszczania się  linią sortowniczą oraz proces produkcji paliwa alternatywnego.

Z ciekawością wysłuchaliśmy pana Jacka Ratajczaka, który przedstawił działalność zakładu oraz podawał liczby gromadzonych odpadów i  wyniki odzysku z przyjętych odpadów.

Odpad o kodzie 19 12 10 powstaje na przykład przy segregacji odpadów (np. opakowań, tkanin, odpadów komunalnych) i składa się na niego cała frakcja palna (elementy, które można spalić) tych odpadów, nieprzydatnych do recyklingu. Jednak odpady  o tym kodzie, bezpośrednio po segregacji nie nadają się zazwyczaj do spalenia, a więc wykorzystania jako substytut paliwa. Muszą one ulec dalszej obróbce - rozdrobnieniu i zmieszania kilku rodzajów odpadów uzyskania mieszanki jako paliwa alternatywnego o

  • kaloryczności zbliżonej do węgla kamiennego,
  • bezpiecznych parametrach spalania oraz
  • wymaganej granulacji.

Dziś już wiemy jak ważna jest właściwa segregacja śmieci i jak konieczny jest ich właściwy ich  przerób dla ochrony naszego środowiska.

 

 

Zajęcia w elektrociepłowni

Dla grupy uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu Elektrociepłownia w Zielonej Górze zdradziła swoje działania. Przedstawiono nam najbardziej efektywną i ekologiczną formę pozyskiwania energii. Pokazano proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej – proces wytwarzania ciepła skojarzeniowego. Zwiedziliśmy blok gazowo-parowy, gazowo-olejowy, największym zdziwieniem dla nas było zobaczenie „serca” elektrociepłowni  tzw. sterowni, gdzie na monitorach można obserwować pracę urządzeń wytwarzających energię, oraz nadzorować parametry  działających urządzeń,  pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ze względu na ochronę środowiska wyłączony został blok węglowy. Zielonogórska Elektrociepłownia posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, dlatego możemy stwierdzić, że zakład ten jest proekologiczny, chroniący zasoby naturalne i działa dla wspólnego dobra.

Ponadto mieliśmy okazję zwiedzić schrony znajdujące się na terenie elektrociepłowni. Odbyła się ciekawa lekcja na temat występujących zagrożeń, jednocześnie sposobu postępowania i przebiegu działań zabezpieczających.

 

 

„WIELKIE KOREPETYCJE Z HISTORII”

Korzystając z zaproszenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów  dnia 12 marca 2013 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Wielkie Korepetycje z Historii”. Spotkanie odbyło się w Poznaniu w Auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji UAM. Patronem merytorycznym projektu był Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, a patronat honorowy objął Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewoda Wielkopolski oraz rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza.Przedsięwzięcie te miało na celu propagowanie oraz budowanie świadomości historycznej wśród młodzieży oraz studentów. Tegoroczna edycja upowszechniała wiedzę z zakresu podziemia antykomunistycznego i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

W dzisiejszych czasach edukacja historyczna jest bardzo ważna, szczególnie w chwili, gdy w nowej zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej zmniejszono ilość godzin nauczania historii. Udział w projekcie umożliwił przybliżenie młodzieży tematyki  z zakresu historii współczesnej. Prelegentami pierwszego wykładu byli członkowie NSZZ „Solidarność”, którzy byli internowani w czasie stanu wojennego. Przybliżyli oni swoje ciężkie przeżycia z tamtych lat. W kolejnych wykładach doktor Rafał Sierchuła omówił działalność konspiracyjną Obozu Narodowego w latach 1939 -1945 oraz antykomunistyczną działalność Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu w 1945 roku.

Przemysław Zwiernik przedstawił „Permanentną inwigilację – czyli jak wykrywano wrogów systemu”.

Gośćmi specjalnymi byli Leszek Żebrowski oraz pułkownik Jan Podhorski.

 

 

Być kobietą, być kobietą

Już po raz kolejny w naszej szkole pod takim to właśnie tytułem obchodzono Dzień Kobiet. Tego dnia, wszystkie Panie spotkały się z panią Renatą Knop, która poprowadziła spotkanie na temat „Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy”. Uczennice zdobyły wiadomości na temat działań zmniejszających ryzyko zachorowań na raka, podstawowych badaniach, instytucja i organizacjach niosących pomoc i udzielających szczegółowych informacji w tej dziedzinie.

Spotkanie jest częścią Edukacji Prozdrowotnej i Profilaktyki realizowanej w naszej szkole. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu wzrosła świadomość o konieczności dbania o zdrowie własne i najbliższych.

 

DZIEŃ EKONOMICZNY W ZBĄSZYŃSKIEJ DWÓJCE

W dniu 27 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył się „Dzień ekonomiczny”. Hasłem przewodnim święta ekonomistów były podatki. Uczniowie Technikum ekonomicznego przybliżyli innym uczniom ten temat,  wyjaśnili co to jest podatek, jaka jest jego konstrukcja, kto je płaci i dlaczego, jakie są formy opodatkowania dla osób fizycznych i prawnych. Następnie uczniowie obejrzeli film, który w zabawny sposób ukazywał obowiązek podatkowy  i zachowania ludzi w stosunku do tego obowiązku i samego podatku. Uczniowie klas ekonomicznych wykazali się dużą przedsiębiorczością  zbierając od sponsorów fanty, które zostały przeznaczone na nagrody w konkursach i loterii fantowej.

W Dniu Ekonomicznym gościliśmy przedstawicieli banku PKO BP SA, którzy opowiedzieli o działalności tego banku, a także przybliżyli ofertę produktów i usług tam dostępnych  dla klientów indywidualnych i dla firm. Spotkanie z przedstawicielami banku PKO BP SA było również okazją dla uczniów na zadanie  wielu pytań dotyczących samej oferty a także genezy banku.

Naszą szkołę odwiedzili także przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy przyjechali do nas z wykładem pt „Autoprezentacja” Pokazali uczniom jak autoprezentacja – czyli prezentacja samego siebie jest ważna zarówno w szkole jak i poza nią. Opowiadali, jak wiele o nas mówi ubiór, fryzura, makijaż, zapach i gesty, które wykonujemy. mówią o nas. Goście z WSB przedstawili również ofertę edukacyjną poznańskiej uczelni wyższej.

W związku z obchodami Dnia Ekonomicznego  zostało zorganizowanych wiele konkursów, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły:

 

Więcej: DZIEŃ EKONOMICZNY W ZBĄSZYŃSKIEJ DWÓJCE

 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 pod największymi wiatrakami na świecie

Zespół Szkół nr 2 jest jedną z 30 szkół w województwie wielkopolskim, wybraną do realizacji unijnego projektu OZE spośród wszystkich szkół technicznych województwa oraz jedną z 12 szkół, w której zostanie otwarty nowy kierunek kształcenia: Technikum Systemów i Urządzeń Energii Odnawialnej.  We wrześniu rozpoczął się cykl warsztatów dla grupy 12 uczniów technikum, którzy  uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i eksperymentach dotyczących odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania. Szkoła została wyposażona w nowoczesne zestawy eksperymentalne, sprzęt multimedialny potrzebne do realizacji projektu. Zestawy edukacyjne pozwalają zbadać wszystkie podstawowe technologie wykorzystywane podczas uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Pokazują, jak energia odnawialna może być przekształcana i wykorzystywana. Aby wzbogacić wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do Paproci koło Nowego Tomyśla. W tej niewielkiej wiosce pracują dwa najwyższe wiatraki na świecie.

Cenne informacje uczestnicy wyjazdu uzyskali od właściciela fermy pana Grzegorza Bartola, który  bardzo interesująco i rzeczowo przedstawił zasady pracy elektrowni wiatrowej.Olbrzymie wiatraki wyróżnia nie tylko wysokość ale też konstrukcja. Zwykle wiatraki stawia się na słupach, tutaj podstawą jest kratownica. - Słupy pozwalają na budowę wiatraków do wysokości 140 metrów, a te wraz z ze skrzydłem mają 210 metrów od ziemi. Jeden maszt stanowiący podstawę wiatraka waży około 350 ton. Masa znajdujących się na szczycie 14-metrowej gondoli i śmigieł to 150 ton. Konstrukcja wiatraków umożliwia takie ustawienie, by skierowane były w najdogodniejszą stronę. Wysokość wiatraków nie jest przypadkiem. - Wiatr wieje tu 25 procent lepiej, niż na wysokości 100 metrów.

Całość oparta jest natomiast na ponad 1500 tonowych fundamentach. Sama nakrętka na jedną z tysięcy śrub, służących do skręcenia konstrukcji waży ponad ćwierć kilograma. Aby zobrazować wielkość konstrukcji można jeszcze dodać, że między nogami wieży kratownicowej zmieściłaby się bez problemu dwujezdniowa droga ekspresowa włącznie z pasem rozdzielającym. Nie do przecenienia w całej konstrukcji jest też rola zainstalowanej na szczycie awioniki. Analizuje ona kierunek i siłę wiatru, a następnie ustawia gondolę, oraz śmigła (ważące po 3 tony każde) tak, aby najefektywniej wykorzystać warunki pogodowe. Kiedy wiatraki się ruszają to wygląda to,  jakby śmigła obracały się raczej majestatycznie. Przy założonej wietrzności rzędu 6m/s końcówka śmigła  w rzeczywistości porusza się z prędkością ponad 300km/h. Turbiny mają produkować około 18000 MWh rocznie. Taka ilość prądu wystarczy do zasilenia średniej wielkości miasteczka. Inwestycja ma zacząć się zwracać za siedem lat. Właściciel elektrowni wielokrotnie podkreślał, że w dobie rosnącego zapotrzebowania na tego typu energię oraz na wymogi, z których musi wywiązać się Polska – rynek potrzebuję i będzie potrzebował specjalistów wykwalifikowanych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – z potrzebnymi do tego certyfikatami.

Wiatrak pracuje przez 24 godziny na dobę i przez cały ten czas monitorowana jest jego praca. Poza tym trzeba go serwisować i zarządzać jego pracą – jak mówi pan Grzegorz Bartol, do tego potrzeba specjalistów.

 

 

Strona 7 z 14

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting