Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły.

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Budynek Zespółu Szkół Nr 2

Idealny dojazd, centrum miasta przy głównej ulicy. Obok duży parking, Biblioteka i Posterunek Policji...

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Spotkanie w Werder

Pamiątkowe zdjęcie z międzynarodowej wyprawy z naszymi kolegami i koleżankami z niemieckiej szkoły w Werder

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Szkoła na "5"!

Nasza szkoła jest OK.. a najlepszy zawód tylko z nami!

Zespół Szkół Nr 2

Technikum ekonomiczne, Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

Boisko "Orlik"

Od października 2011 roku zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na nowych boiskach kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik"...

modul by : camp26

Umiemy wykorzystywać odpady

Uczestnicy realizowanego projektu OZE  odwiedzili zakłady „Wexpool” w Dąbrówce Wlkp.

Zwiedziliśmy  firmę i krok po kroku obserwowaliśmy wędrówkę odpadów dostarczanych transportem samochodowym. Poznaliśmy etapy ich przemieszczania się  linią sortowniczą oraz proces produkcji paliwa alternatywnego.

Z ciekawością wysłuchaliśmy pana Jacka Ratajczaka, który przedstawił działalność zakładu oraz podawał liczby gromadzonych odpadów i  wyniki odzysku z przyjętych odpadów.

Odpad o kodzie 19 12 10 powstaje na przykład przy segregacji odpadów (np. opakowań, tkanin, odpadów komunalnych) i składa się na niego cała frakcja palna (elementy, które można spalić) tych odpadów, nieprzydatnych do recyklingu. Jednak odpady  o tym kodzie, bezpośrednio po segregacji nie nadają się zazwyczaj do spalenia, a więc wykorzystania jako substytut paliwa. Muszą one ulec dalszej obróbce - rozdrobnieniu i zmieszania kilku rodzajów odpadów uzyskania mieszanki jako paliwa alternatywnego o

  • kaloryczności zbliżonej do węgla kamiennego,
  • bezpiecznych parametrach spalania oraz
  • wymaganej granulacji.

Dziś już wiemy jak ważna jest właściwa segregacja śmieci i jak konieczny jest ich właściwy ich  przerób dla ochrony naszego środowiska.

 

 

Zajęcia w elektrociepłowni

Dla grupy uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu Elektrociepłownia w Zielonej Górze zdradziła swoje działania. Przedstawiono nam najbardziej efektywną i ekologiczną formę pozyskiwania energii. Pokazano proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej – proces wytwarzania ciepła skojarzeniowego. Zwiedziliśmy blok gazowo-parowy, gazowo-olejowy, największym zdziwieniem dla nas było zobaczenie „serca” elektrociepłowni  tzw. sterowni, gdzie na monitorach można obserwować pracę urządzeń wytwarzających energię, oraz nadzorować parametry  działających urządzeń,  pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ze względu na ochronę środowiska wyłączony został blok węglowy. Zielonogórska Elektrociepłownia posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, dlatego możemy stwierdzić, że zakład ten jest proekologiczny, chroniący zasoby naturalne i działa dla wspólnego dobra.

Ponadto mieliśmy okazję zwiedzić schrony znajdujące się na terenie elektrociepłowni. Odbyła się ciekawa lekcja na temat występujących zagrożeń, jednocześnie sposobu postępowania i przebiegu działań zabezpieczających.

 

 

„WIELKIE KOREPETYCJE Z HISTORII”

Korzystając z zaproszenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów  dnia 12 marca 2013 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Wielkie Korepetycje z Historii”. Spotkanie odbyło się w Poznaniu w Auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji UAM. Patronem merytorycznym projektu był Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, a patronat honorowy objął Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewoda Wielkopolski oraz rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza.Przedsięwzięcie te miało na celu propagowanie oraz budowanie świadomości historycznej wśród młodzieży oraz studentów. Tegoroczna edycja upowszechniała wiedzę z zakresu podziemia antykomunistycznego i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

W dzisiejszych czasach edukacja historyczna jest bardzo ważna, szczególnie w chwili, gdy w nowej zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej zmniejszono ilość godzin nauczania historii. Udział w projekcie umożliwił przybliżenie młodzieży tematyki  z zakresu historii współczesnej. Prelegentami pierwszego wykładu byli członkowie NSZZ „Solidarność”, którzy byli internowani w czasie stanu wojennego. Przybliżyli oni swoje ciężkie przeżycia z tamtych lat. W kolejnych wykładach doktor Rafał Sierchuła omówił działalność konspiracyjną Obozu Narodowego w latach 1939 -1945 oraz antykomunistyczną działalność Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu w 1945 roku.

Przemysław Zwiernik przedstawił „Permanentną inwigilację – czyli jak wykrywano wrogów systemu”.

Gośćmi specjalnymi byli Leszek Żebrowski oraz pułkownik Jan Podhorski.

 

 

Być kobietą, być kobietą

Już po raz kolejny w naszej szkole pod takim to właśnie tytułem obchodzono Dzień Kobiet. Tego dnia, wszystkie Panie spotkały się z panią Renatą Knop, która poprowadziła spotkanie na temat „Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy”. Uczennice zdobyły wiadomości na temat działań zmniejszających ryzyko zachorowań na raka, podstawowych badaniach, instytucja i organizacjach niosących pomoc i udzielających szczegółowych informacji w tej dziedzinie.

Spotkanie jest częścią Edukacji Prozdrowotnej i Profilaktyki realizowanej w naszej szkole. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu wzrosła świadomość o konieczności dbania o zdrowie własne i najbliższych.

 

DZIEŃ EKONOMICZNY W ZBĄSZYŃSKIEJ DWÓJCE

W dniu 27 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył się „Dzień ekonomiczny”. Hasłem przewodnim święta ekonomistów były podatki. Uczniowie Technikum ekonomicznego przybliżyli innym uczniom ten temat,  wyjaśnili co to jest podatek, jaka jest jego konstrukcja, kto je płaci i dlaczego, jakie są formy opodatkowania dla osób fizycznych i prawnych. Następnie uczniowie obejrzeli film, który w zabawny sposób ukazywał obowiązek podatkowy  i zachowania ludzi w stosunku do tego obowiązku i samego podatku. Uczniowie klas ekonomicznych wykazali się dużą przedsiębiorczością  zbierając od sponsorów fanty, które zostały przeznaczone na nagrody w konkursach i loterii fantowej.

W Dniu Ekonomicznym gościliśmy przedstawicieli banku PKO BP SA, którzy opowiedzieli o działalności tego banku, a także przybliżyli ofertę produktów i usług tam dostępnych  dla klientów indywidualnych i dla firm. Spotkanie z przedstawicielami banku PKO BP SA było również okazją dla uczniów na zadanie  wielu pytań dotyczących samej oferty a także genezy banku.

Naszą szkołę odwiedzili także przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy przyjechali do nas z wykładem pt „Autoprezentacja” Pokazali uczniom jak autoprezentacja – czyli prezentacja samego siebie jest ważna zarówno w szkole jak i poza nią. Opowiadali, jak wiele o nas mówi ubiór, fryzura, makijaż, zapach i gesty, które wykonujemy. mówią o nas. Goście z WSB przedstawili również ofertę edukacyjną poznańskiej uczelni wyższej.

W związku z obchodami Dnia Ekonomicznego  zostało zorganizowanych wiele konkursów, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły:

 

Więcej: DZIEŃ EKONOMICZNY W ZBĄSZYŃSKIEJ DWÓJCE

 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 pod największymi wiatrakami na świecie

Zespół Szkół nr 2 jest jedną z 30 szkół w województwie wielkopolskim, wybraną do realizacji unijnego projektu OZE spośród wszystkich szkół technicznych województwa oraz jedną z 12 szkół, w której zostanie otwarty nowy kierunek kształcenia: Technikum Systemów i Urządzeń Energii Odnawialnej.  We wrześniu rozpoczął się cykl warsztatów dla grupy 12 uczniów technikum, którzy  uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i eksperymentach dotyczących odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania. Szkoła została wyposażona w nowoczesne zestawy eksperymentalne, sprzęt multimedialny potrzebne do realizacji projektu. Zestawy edukacyjne pozwalają zbadać wszystkie podstawowe technologie wykorzystywane podczas uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Pokazują, jak energia odnawialna może być przekształcana i wykorzystywana. Aby wzbogacić wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do Paproci koło Nowego Tomyśla. W tej niewielkiej wiosce pracują dwa najwyższe wiatraki na świecie.

Cenne informacje uczestnicy wyjazdu uzyskali od właściciela fermy pana Grzegorza Bartola, który  bardzo interesująco i rzeczowo przedstawił zasady pracy elektrowni wiatrowej.Olbrzymie wiatraki wyróżnia nie tylko wysokość ale też konstrukcja. Zwykle wiatraki stawia się na słupach, tutaj podstawą jest kratownica. - Słupy pozwalają na budowę wiatraków do wysokości 140 metrów, a te wraz z ze skrzydłem mają 210 metrów od ziemi. Jeden maszt stanowiący podstawę wiatraka waży około 350 ton. Masa znajdujących się na szczycie 14-metrowej gondoli i śmigieł to 150 ton. Konstrukcja wiatraków umożliwia takie ustawienie, by skierowane były w najdogodniejszą stronę. Wysokość wiatraków nie jest przypadkiem. - Wiatr wieje tu 25 procent lepiej, niż na wysokości 100 metrów.

Całość oparta jest natomiast na ponad 1500 tonowych fundamentach. Sama nakrętka na jedną z tysięcy śrub, służących do skręcenia konstrukcji waży ponad ćwierć kilograma. Aby zobrazować wielkość konstrukcji można jeszcze dodać, że między nogami wieży kratownicowej zmieściłaby się bez problemu dwujezdniowa droga ekspresowa włącznie z pasem rozdzielającym. Nie do przecenienia w całej konstrukcji jest też rola zainstalowanej na szczycie awioniki. Analizuje ona kierunek i siłę wiatru, a następnie ustawia gondolę, oraz śmigła (ważące po 3 tony każde) tak, aby najefektywniej wykorzystać warunki pogodowe. Kiedy wiatraki się ruszają to wygląda to,  jakby śmigła obracały się raczej majestatycznie. Przy założonej wietrzności rzędu 6m/s końcówka śmigła  w rzeczywistości porusza się z prędkością ponad 300km/h. Turbiny mają produkować około 18000 MWh rocznie. Taka ilość prądu wystarczy do zasilenia średniej wielkości miasteczka. Inwestycja ma zacząć się zwracać za siedem lat. Właściciel elektrowni wielokrotnie podkreślał, że w dobie rosnącego zapotrzebowania na tego typu energię oraz na wymogi, z których musi wywiązać się Polska – rynek potrzebuję i będzie potrzebował specjalistów wykwalifikowanych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – z potrzebnymi do tego certyfikatami.

Wiatrak pracuje przez 24 godziny na dobę i przez cały ten czas monitorowana jest jego praca. Poza tym trzeba go serwisować i zarządzać jego pracą – jak mówi pan Grzegorz Bartol, do tego potrzeba specjalistów.

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Jak twierdzą językoznawcy żyjemy w świecie wielkiego wymierania języków. Obchodzony 21 lutego pod patronatem UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma zwrócić uwagę ludzi na ten problem. Święto zostało ustanowione w 1999 i ma za zadanie ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem „Książki dla nauki języków obcych”. W ten sposób UNESCO chce podkreślić, jak ważne jest zapisywania języka.

Żyjemy w świecie, w którym ludzie nagminnie wysyłają SMS-y i e-maile, ale rzadko używają w nich znaków diakrytycznych potocznie zwanych „ogonkami”. Dlatego w tym roku w Polsce w ramach obchodów Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ruszyła kampania „Język polski jest ą–ę”. Znaki diakrytyczne są najbardziej charakterystyczną cecha naszego języka. Niestety połowa Polaków przyznaje, że ich nie stosuje.

Język polski jest jednym z 25 największych języków na świecie. Wiadomo, że nie należy do najłatwiejszych, ale właśnie dlatego powinniśmy dbać o nasz język narodowy i starać się mówić i pisać bez błędów.

W naszej szkole w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przeprowadzono dwa konkursy. Pierwszy z nich „Walka z bykami, czyli corrida ortograficzna” sprawdzał znajomość ortografii. Spośród 50 uczestników konkursu wyłoniono trójkę laureatów:

  • Mistrzem ortografii została Monika Tratwal z klasy pierwszej technikum ekonomicznego,
  • drugie miejsce zajęła Marta Ratajczak z drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej,
  • trzecie miejsce zajęła Aleksandra Kurpisz również z drugiej klasy ZSZ.

Natomiast w piątek, 22 lutego odbył się drugi z zaplanowanych konkursów – SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM – „POLSZCZYZNA BEZ TAJEMNIC”. Wzięło w nim udział ponad 30 uczniów. Każdy miał do wykonania 19 ćwiczeń. Zostały one tak dobrane, by sprawdzały kompetencje językowe uczestników konkursu. Wyniki zostaną podane w późniejszym termie.

 

Wiem więcej o ZUS

W dniach 12, 19.02.2013 r. odbyły się spotkania uczniów klas Technikum Ekonomicznego z kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Tomyślu – Anną Pawlak. Celem spotkań była popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat ubezpieczeń, poznać zadania realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zakres działania w szczególności zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracowników i obowiązki pracodawców.

Warsztaty prowadzone były w formie pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną. Wzięli w nich udział uczniowie I, II i III klasy Technikum Ekonomicznego. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowanie ze strony uczniów.

 

 

Spotkanie z Krzysztofem Sadowskim

14 lutego naszą szkołę odwiedził dziennikarz radia Merkury pan Krzysztof Sadowski. Opowiedział on o swojej pracy w radiu oraz działalności wolontariatu, którą prowadzi wraz z dużą grupą swoich studentów.W ramach pomocy wyjeżdżają do różnych krajów na całym świecie, między innymi na Madagaskar, do Tanzanii, na Syberię.

Zaprezentowany film pokazał życie ludzi, a przede wszystkim dzieci, ich problemy oraz pomoc, jaką uzyskują poprzez wszelkiego rodzaju akcje humanitarne. Spotkanie to w dniu św. Walentego, w dniu okazywania sobie wzajemnej miłości, życzliwości okazało się bardzo trafne. To właśnie miłość do drugiego człowieka spowodowała, że dziewczyny z Poznania zostawiając często swój dom , dobrą pracę  wyjechały na Madagaskar nieść pomoc osieroconym dzieciom.Młodzież mogła dokonać refleksji o swoim życiu, o możliwościach realizowania swoich marzeń w kontekście osób innych – dla nas trudnych do zaakceptowania form życia.

Uczestnicy montażu słowno – muzycznego z większymi emocjami i  wrażliwością  dokonywali przekazu o możliwości obchodzenia tego święta.  Piosenki i słowa mówiące o miłości, sympatii, wzajemne życzenia były miłym zakończeniem spotkania.

 

 

 

Projekt "Filmowa wiosna"

Spojrzenie okiem młodego człowieka na temat świąt rodzinnych w różnych krajach jest tematem pierwszego filmu, który przygotowują grupy polska i niemiecka w ramach projektu filmowego. W dniach 11-15 lutego miała miejsce kolejna wizyta gości z niemieckiej szkoły w Werder/Havel. To kontynuacja pracy nad projektem Filmowa Wiosna, który uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 realizują od września 2012r. Tym razem w Zbąszyniu przez tydzień gościli uczniowie z Niemiec, którzy wraz z opiekunami poznawali tajniki sztuki filmowej. Od poniedziałku 11.02.2013r. uczestniczyli w warsztatach filmowych prowadzonych przez redaktora Leszka Wawrzyńskiego. Zobaczyli jak powstają „Wiadomości lokalne”. W ten sposób mogą oni rozwijać swoje zainteresowania. Młodzież miała okazję zapoznać się ze sprzętem technicznym używanym w telewizji, próbowali swoich sił czytając tekst z prombtera, oraz nagrywając swoje wypowiedzi na tle naszych zbąszyńskich wiadomości. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu stało przed kamera telewizyjną w roli spikera, bądź operatora kamery i zadania, które zostały im zlecone, nie należały do najłatwiejszych, okazuje się bowiem, że nie wszyscy wiedzą, że kamerę trzeba odpowiednio przygotować przed pracą. Kolejnymi etapami była praca z przygotowanym już przez młodzież materiałem filmowym oraz nauka obróbki filmu. Młodzież doszła do wniosku, że nie spodziewała się takiego ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w krótki kilkuminutowy film.

Punktem kulminacyjnym spotkania uczestników projektu był wspólny wyjazd do Warszawy, gdzie zwiedzali budynek Telewizji Polskiej od „kuchni”. Ogromne wrażenie na młodzieży zrobiły studia telewizyjne, w których przyjrzeli się pracy reżyserów, aktorów oraz prezenterów telewizyjnych. Zwiedzili studio „Jaka to melodia” chociaż nie udało się porozmawiać z prowadzącym ten program, to było to duże przeżycie. Również studia programów „Kawa czy herbata” oraz „Pytanie na śniadanie” zrobiły na młodzieży duże wrażenie.   Młodzież zwiedziła również Sejm gdzie spotkała kilku znanych z prasy i telewizji polityków oraz Stadion Narodowy. Mimo, że pogoda nam nie dopisała wybraliśmy się również na spacer po stolicy zwiedzając stare miasto, pałac prezydencki oraz pałac kultury.

Głównym celem projektu jest praca nad realizacją filmów. Jeden ma przedstawiać święta rodzinne i ich znaczenie w naszym życiu. Drugi film ma dotyczyć problemu szeroko rozumianego dialogu międzynarodowego młodzieży. Tu młodzi ludzie oprą się głównie na temacie wymiany szkolnej, która trwa już od 2008 roku. Prace nad nimi już są prowadzone.II etap projektu został wsparty prze Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej w kwocie 5280.

Na tym współpraca się nie kończy. Czeka nas jeszcze jedno spotkanie w kwietniu w Werder. Wtedy to ostatnie prace nad filmami prowadzone będą w Niemczech, pod okiem zagranicznych fachowców. Strona niemiecka przygotowuje równie ciekawe zajęcia filmowe oraz językowe dla naszej młodzieży. Finałowy pokaz nagranych filmów będzie miał miejsce we Francji. Obiecujemy jednak, że wszyscy zainteresowani będą mogli je obejrzeć również w Zbąszyniu.

 

 

 

Akcja krwiodawstwa

W dniu 8.02.2013 po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. W tej akcji wzieli udział uczniowie szkoły z klasy czwartej i trzeciej technikum, oraz mieszkancy Zbąszynia. Była duża grupa uczniów, którzy przyszli po raz pierwszy, aby podzielić się z innymi tym co najcenniejsze, czyli swoją krwią. Liderem z naszej szkoły jest Mateusz Bańdur, który oddał ponad 3 litry krwi (uczeń 4 klasy). W tym dniu oddało krew ogółem około 40 osób. W ten sposób pobrano około 18 litrów krwi. Zaczęcamy  Wszystkich, aby włączyli się do akcji krwiodawstwa.

 

Zabawa walentynkowa

Już po raz piąty w minioną sobotę bawiliśmy się na zabawie walentynkowej w Domu Katolickim, zorganizowanej tradycyjnie przez naszą szkołę.Zabawa ta weszła na stałe do grafiku imprez szkolnych. Zawsze w sobotę najbliższą Świętu Zakochanych Zespół Szkół nr 2 organizuje otwartą zabawę karnawałową, z której całkowity dochód jest przeznaczany na potrzeby uczniów. W ten sposób szkoła może realizować dodatkowe zadania i pomagać uczniom. Tegorocznym celem jest dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Francji w ramach projektu :" Filmowa wiosna ", w której uczestniczymy wraz z młodzieżą z Niemiec.Jak zwykle atmosfera i zabawa była wspaniała. Goście bawili się od godziny 20.00 do białego rana przy muzyce zespołu „Condor” z Pniew, który zabawiał wszystkich rewelacyjnie. W czasie zabawy można było wziąć udział w konkursie i wygrać cenne nagrody ufundowane przez sponsorów, sympatyków, rodziców oraz majstrów, na których hojność i pomoc placówka zawsze może liczyć.   Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a sponsorom za ufundowanie nagród.

Zapraszamy serdecznie Wszystkich na kolejną już przyszłoroczną zabawę walentynkową.

 

Strona 7 z 13

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting